Kultur och Fritid

Lanthandeln i Västra Husby socken

 

Jonas Hesse startade affären 1883. Han dog 1939. Hans son Ragnar Hesse övertog affären 1940. Posten var inrymd i affären också och sköttes av Ragnars fru Greta.
Ragnar hade också ett par anställda. Olof Mårdén övertog affären 1947 drev den till 1958 då Bernt Andersson övertog den.1974 lades affären ned.

Dala livsmedelsaffär drevs av Anna Amalia Johansson 1900-1903. Trädgårdsmästare Gustaf Lindkvist tog över och hade affären mellan åren 1903-1911. Då kom Handlande Knut Alfred Karlsson och hans fru Petronella och de drev affären 1911-1942. 1942 tog Handlande Gustaf Arne Karlsson över men slutade redan 1943. Sen kom John-Erik Blom och han drev affär mellan 1943-1944. Helge S Fransén hade affären 1944-1945. Anders Ingemar Thuresson från 1945-1946. Frits August Palmgren tog över Dala 1946 men han dog 1947 och hans änka Tyra Amanda Palmgren drev affären till 1960 då affärsverksamheten upphörde och huset byggdes om till bostad.

Dömestadaffären 1916 startades livsmedelsaffären i Dömestad på ett lantbruk som tillhörde Hylinge. Familjen Karl och Ida Johansson och även deras flickor Ruth och Elsa arbetade i affären. 1932-1936 arrenderades affären av Gösta Berggren. 1936 byggdes en ny affär på den gamla grunden. Astrid och Olle Olsson övertog nu affären och drev den till 1961. Astrid avled 1960 och Olle 1961. Bernt Andersson, Klubben, köpte då upp lagret och la ner affären hösten 1961.

Konsum Hälla i Västra Husby Söderköpings Konsumförening byggde och startade Konsum Hälla i Västra Husby 1939. Dess första butiksföreståndare blev Gustaf Ferdinand Holmgren som skötte affären 1939-1940. 1940-1946 var Karl Olof Aldén butiksföreståndare. 1946-1947 kom Tor Ingvar Persson.Efter honom 1947-1948 skötte bror Torsten Larsson affären. Bengt Svensson var butiksföreståndare 1952-1957, varefter Konsum lade ner affärsverksamheten ochsålde fastigheten.

Röda Rappet byggdes 1974 av Åtvidabergshus. Den förste som arrenderade affären var Larry Andersson 1974-1976. Sen kom Hans Arén som drev affären 1976-1982. John Erik Wilhelmsson tog över 1983-1987. Under den tiden arrenderade Kenneth Ljungkvist affären av Wilhelmsson 1985-1987. 1987 tog Tommy Karlsson över och drev affären till 1991. Per Gurlinder ? drev affären 1991-1993. 1993-1996 tog John Erik Wilhelmsson åter över affären och arrenderade den till 1996, då den lades ned.