Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Äldreomsorg

Äldreomsorg

Trygghetslarm på en äldres arm

Socialnämnden kan, efter biståndsbeslut, erbjuda äldre och funktionsnedsatta personer olika former av stöd i det dagliga livet såsom; hemtjänst, matservice, trygghetslarm och daglig verksamhet.

När insatser inte räcker till i den egna bostaden kan boende i särskilda boendeformer erbjudas, efter biståndsbeslut.