Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Organisation

Organisation

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, frivilliga skolformer (d.v.s. gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och uppdragsutbildning), Kulturskolan och fritidsgården Focus.