Kultur och Fritid

Göta kanal

Det blev många turer under 1700-talet om var Göta kanal skulle mynna - i Slätbaken eller i Bråviken, och vilken stad som därmed skulle genomkorsas - Söderköping eller Norrköping? En 10-årig lobbyverksamhet utbröt, men Söderköping slutade som vinnare.

Det fantastiska byggnadsverket Göta Kanal kom att förändra hela stadens utseende. Kanalen drogs fram över åkrar och ängar, hus och tomter i Söderköping. Halva stadsdelen Bergskvareret blev kanaljord och resterna av den medeltida S:t Ilians kyrka och kyrkogård grävdes bort. Ett trettiotal bostadshus och åtskilliga logar flyttades eller revs. Stadens utseende och människornas sätt att röra sig i staden ändrades i och med kanalens tillkomst. Nu måste man korsa kanalen för att ta sig norrut och till Ramunderberget.1832, kanalens invigningsår förändrade staden för gott.

Men kanalen gav också staden en helt ny transportväg och förbindelse med skärgården. En ny hamn istället för den som funnits i ån. Och så småningom en turistmagnet.