Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Söderköpings historia / Söderköpings Brunn

Söderköpings Brunn

Kurverksamheten startades av läkaren Magnus Gabriel von Block redan 1719 och 1774 fick Brunnssällskapet sina privilegier av kung Gustav III. Långt innan hade Ragnhildskällan haft rykte om sig att vara hälsosam. Den var känd åtminstone sedan 1500-talet.

På 1820-talet kom intendenten Johan Olof Lagberg till Brunnen och 1842 införde han den vida berömda kallvattenkuren. Kuren gick ut på mycket vatten både invärtes och utvärtes. Bl.a. skulle man dricka 24 glas vatten per dag och bada i kallt vatten samt genomgå olika behandlingar. Brunnens vatten innehöll inga speciella ämnen, men det var ett klart och gott vatten som kom från S:t Ragnhilds källa.

Många människor kom hit varje år för att bota sina krämpor och hämta nya krafter. Det vara inte bara badverksamhet som förekom utan också mycket musik, soaréer och annan underhållning stod på programmet. Man gjorde utflykter och idkade sällskapsliv. Brunnens badgäster var indelade i olika klasser, där fanns både s.k. finare folk och s.k. vanligt folk och de lär knappast ha beblandat sig med varandra.

För Söderköpingsborna var det ett stort folknöje att gå ner till järnvägsstationen (järnvägen kom hit 1893) och titta på när badgästerna anlände. Alla badgäster bodde inte på Brunnen utan en del hyrde rum hos någon familj i staden. Det stod också att läsa i stadens tidning vilka badgäster som hade anlänt.

På Brunnsområdet fanns ett antal byggnader. En del har försvunnit (rivits eller brunnit ner), t ex samtliga brunnsvillor, men kvar finns bl.a. Slottet vars äldsta delar är från 1770-talet, Brunnssalongen från 1819, Brunnslasarettet från 1893 och Brunnskyrkan från 1898. Dessutom finns den Lagbergska villan med sitt lusthus från 1830 kvar på andra sidan Skönbergagatan. Det stora badhuset brann ner 1967.

I slutet av 1960-talet upphörde brunnsverksamheten och i stället blev det hotell och restaurang. Först i kommunal ägo, men från 1980-talet i privat regi och idag är Söderköpings Brunn ett mycket populärt konferens- och turisthotell och numera finns det också en modern Spa-anläggning. Brunnskyrkan används flitigt som bröllopskyrka. Brunnslasarettet användes fram till 1976 och tillhör idag Bergaskolan.

Bilder från S:t Ragnhilds Gille, Ströms fotosamling