Kultur och Fritid

Slutstation

På 50- och 60-talen blev tågtrafiken utkonkurrerad av landsvägstrafiken. Redan på 1920-talet hade busstrafiken på landsbygden kommit igång på allvar, främst i SJ:s regi.

Mellan 1949 och 1959 femdubblades antalet bilar i Sverige från 200 000 till över en miljon. Med bilen slapp man väntetider och byten. Järnvägsnedläggningar följde på många håll.

Sträckan Ö Husby - Arkösund lades ned 31 augusti 1960 och 1 november, lades sträckan Kummelby - Ö Husby ned. Linjen Norrköping - Valdemarsvik lades ned 25 september 1966 och därmed var Vikbolandsbanans drygt 70-åriga historia slut.
Direkt efter nedläggningen började upprivningen av räls, slipers och växlar. Stationshus och mark såldes.