Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Landsbygd & Skärgård

Landsbygd & Skärgård

I Söderköpings kommun bor drygt 14 800 invånare, varav cirka 3 500 st på ren landsbygd som även inbegriper skärgården. Ungefär lika många bor i någon av kommunens kransorter och cirka
7 500 bor i staden Söderköping.

För kommunen är det viktigt att det finns goda förutsättningar att både bo och verka i alla delar av kommunen inklusive skärgården och på landsbygden. Kommunen samverkar med och stödjer flera föreningar och olika organ som arbetar med landsbygdsutveckling. Hembygds- och idrottsföreningar, byalag och företagarföreningar, som samlar invånare, föreningar och företag kring olika insatser, är mycket viktiga. Kommunens satsning på bredbandsutbyggnad är fortfarande prioriterad.

Gemensam skärgårdsutveckling i Östergötland

Söderköpings kommun har tillsammans med Valdemarsvik, Norrköping och Region Östergötland avsatt en särskild resurs som arbetar med utvecklingsfrågor i skärgården. Tillsammans med kommuner i norra Småland samarbetar vi även länsövergripande i frågor som rör kust- och skärgårdsområdet, med en långsiktig vision om en levande skärgård. Läs mer via länken nedan.

Leader Kustlandet

Kustlandet är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust, ingående kommuner är Norrköping (Vikbolandet upp mot Simonstorp), Söderköping, Valdemarsvik, Västervik (landsbygd), Oskarshamn (del av) samt Mönsterås (del av). Kustlandet driver ett så kallat ett Leader-område som utgör en del av EU’s Landsbygdsprogram. Söderköpings kommun delfinansierar Kustlandet och växlar upp den finansieringen med medel från EU och Svenska staten för olika projekt som sökt av föreningar och företag inom området. Läs mer via länken nedan.

Länsstyrelsen och Region Östergötland

Länsstyrelsen arbetar bland annat för att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt, att ekologisk odling ökar och att värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. Man verkar också för att det på landsorten ska finnas alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.
Region Östergötland medverkar bl a till att initiera och stödja projekt som förbättrar förutsättningar för arbete, boende, service och företagande på landsbygden. Regionen ansvarar för arbetet med den nyligen antagna Utvecklingsstrategin för Östergötland med sikte på år 2040.
Läs mer via länkarna nedan.

Projektet Möjligheternas Söderköping

Ett projekt (2021-12-07 – 2023-10-31) för att stödja och uppmuntra invånare, eldsjälar och företagare på landsbygden och i skärgården i att se och möjliggöra sina idéer. I syfte att göra hela Söderköping till en mer attraktiv plats att bo, leva och verka på. Läs mer via länken nedan.