Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Söderköpings historia / Barnhemmens historia / Den sista föreståndarinnan

Den sista föreståndarinnan

En ny föreståndarinna anställdes 1922 till barnhem nr 1, det senast byggda. Det blev Hilda Charlotta Wennerberg från Stockholm, född i Norrköping. Hon var 32 år. Villkoren blev en grundlön på 800:- per år med ålderstillägg på 150:- efter 2, 5 och 10 års oförvitlig tjänst. Hon fick 3 veckors semester, fri bostad samt kostpengar.

Hilda hade kanske en mer modern syn på barnen. Hon ville inte att det skulle vara någon skillnad på barnhemsbarnen och andra. Födelsedagar, jul, påsk och midsommar firades som i vanliga familjer. 1929 anhöll hon hos styrelsen om att få hyra en sommarstuga till barnen. Detta avslogs med skärpa, men några år senare hyrde styrelsen barnkolonin på Gränsö under flera sensomrar.

1947, när barnhemmet stängs, har Hilda varit 24 år i tjänst. Hon erbjöds pension, 56 år gammal. Hon fick 1800:- per år och hon fick ta med sig lite möbler.