Kultur och Fritid

Olyckor

Vikbolandsbanan var relativt förskonad från olyckor men  1906 stod det att läsa i
Söderköpingsposten om en urspårning i Kummelby:

"Lokomotivet framfördes med stor försiktighet över det ställe där rälsutbytningen skett. Det oaktat hade lokomotivet knappast hunnit in på nya rälsen förrän det hoppade ur spåret. Ett 25-tal meter fortsatte lokomotivet bredvid rälsen och störtade sedan utför den 6 meter höga banvallen. Åtta vagnar urspårade och af dessa kastades några omkull, en del utför vallen." Ingen kom till skada, inte ens något av kreaturen som fraktades i godsvagnarna.

Tidningsklipp