Näringsliv och Arbete

Hem / Näringsliv och Arbete / Samverkan & service

Samverkan & service

Ett gott företagsklimat i Söderköpings kommun

I Söderköping finns en stark samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet. Kommunen besöker årligen mellan 50-80 st lokala företags och arbetar med att förbättra sin service mot näringslivet. Servicen till näringslivet ligger på en bra nivå, i paritet med rikssnitten av 75 i NKI. Läs mer om Öppna jämförelser - Företagsklimat - NKI 

Sedan 2018 finns ett aktivt näringslivsråd och från 2019 en näringslivsstrategi, Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025.  Genom att skapa ett gott företagsklimat bidrar det till en attraktivare plats att bo i, verka i och besöka.

Vår ambition är att ständigt förbättra dialog och samverkan med det lokala näringslivet och den service som ges till företagen likväl som att arbeta för tillväxt för fler arbetstillfällen och hållbara företag.

Fokusområden för näringslivs- & platsutveckling 2019-2025

Fokusområden:

1) Förbättrad dialog och samverkan
2) Ökad platsattraktivitet
3) Fler företag med en omsättning över 1 miljon kr/år
4) Fler arbetstillfällen
5) Kompetensförsörjning, nyföretagande & entreprenörskap


Horisontellt arbete inom fokusområdena

 • Etableringsarbete - för fler arbetstillfällen och fler hållbara företag
 • Hållbarhet - De globala målen för ett hållbarare samhälle
 • Marknadsföring & information - för platsutveckling och tillväxt
 • Smart digital utveckling - för ett effektivare och mer konkurrenskraftigt samhälle

Långsiktiga mål:

1) Ett förbättrat företagsklimat, ranking bättre än 100 (år 2023, plats 201)
2) Bidra till visionen - Östergötlands mest attraktiva boendekommun

Övriga mål:

1) Ta fram ny besöksnäringsstrategi. (klar 2022)
2) Starta projektet Möjligheternas Söderköping - landsbygd & skärgård (avslutat, okt-2023)
3) Starta projeketet Möjligheternas Stadskärna (avslutat, okt-2023)
5) Genomföra NKI-/Insiktsmätningar (klart för åren 2021 - 2023)
4) Ta fram en etableringsstrategi (klar, juni 2023)

Genomförda aktiviteter 2018 - 2023

 • Infört ett nytt aktivt näringslisvråd med 5-6 möten per år.
 • I samverkan tagit fram en ny näringslivsstrategi och handlingsplan
 • Dialoger med näringslivet inom områdena livsmedelshantering, upphandling, bygglov, avlopp och miljö & hälsa.
 • Företagsbesök med kommunledning och andra kommunala företrädare, 50-80 st/år
 • Walk n' talks med näringslivet - succé under pandemiåren 2020-2021
 • Stöttat det lokala näringslivet under pandemin, lättnader och reglerförändringar
 • Nätverksträffar inom branscherna besöksnäring, fastighetsägare och bygg- & anläggning
 • Informationsmöten om t.ex kommande detaljplaner, nya E22
 • I samverkan återetablerat Nyföretagarcentrum i Söderköping
 • Dialoger och samverkan med de lokala företagarföreningarna
 • Samverkan inom marknadsföring av Söderköping
 • I samverkan startat upp två projekt under Möjligheternas Söderköping 
 • Tagit fram en ny besöksnäringsstrategi 
 • Förnyat samverkansavtalen kring CoOperate Coffice samt med Nyföretagarcentrum
 • Tagit fram en etableringsstrategi, Etableringsstrategi Söderköping 2023-2040