Kultur och Fritid

Stationerna

Stationshusen på landsbygden var rikt utsmyckade trähus. Efter SJ: s övertagande togs en del av "krusidullerna" bort vid renovering för att förenkla underhåll.

Stationshusen innehöll väntrum, expedition, poststation, bagagerum samt lägenhet för t.ex. stationsinspektören.

Många stationshus har försvunnit . Utmed sträckan Norrköping - Valdemarsvik finns Norrköping, Kummelby, Tingstad, Ringarum, Strolången, Yxningen, Gusum och Valdemarsvik bevarade.

Dessa stopp fanns ursprungligen utmed Hammarkindsbanan: Norrköping Östra station öppnade 1893, ny 1910 Vallby / Lidavägen hållplats Brånnestad station Bjärby hållplats Kummelby station, spårdelning mot Arkösund och Valdemarsvik Tingstad station Fransberg hållplats Korsbrinken station, senare hållplats Dockan / Klevbrinken hållplats Hamnen, sidospår ner till Göta Kanal hamnen. Söderköping station, öppnade 1893, ny bangård och station 1906. Skönberga station, senare hållplats Bolltorp hållplats
Skåresta station, senare hållplats Skälboö station Hamburg hållplats Ringarum station Strolången station Yxningen station Gusum station, bispår till sågverket.
Birkekärr station, bispår till Fallingebergs grustäkt ägd av NSVJ Brårum hållplats Valdemarsvik station Valdemarsviks hamn.