Kultur och Fritid

Mot vuxenlivet

"Vid sin afgång från inrättningen..."

Målet med barnhemmet var att barnen skulle "blifva nyttiga medlemmar af den tjenande klassen i samhället". Efter skolgång och konfirmation skulle de slussas ut i tjänst. Gärna som husa hos någon betrodd medborgare i staden. Eller på landet hos någon lantbrukare.

Flickorna utbildades på hushållskolan när de slutat folkskolan. Skolan hade sommarservering så de praktiserade också som "uppasserskor". När hushållsskolan var nedlagd 1922, fick flickorna sin utbildning på barnhemmet eller på andra håll som
samariterhemmet i Uppsala. En del av flickorna fick möjlighet att studera vidare efter folksskolan.

Den första barnhemsflickan som skulle slussas ut fick plats hos borgmästarinnan Hagberg. En del återvände hem för att hjälpa till andra blev anställda av någon släkting. Några av flickorna blev biträden på barnhemmet. En del gifte sig och kunde själva anställa barnhemsflickor. Vissa fick platser i Stockholm och Uppsala.

Precis som idag fanns det flickor som hade svårt att anpassa sig till reglerna. De var maktlösa mot styrelsen. Många öden passerar i protokollen, men det är ofta bara problemen som noteras.