Kultur och Fritid

Hem / Kultur och Fritid / Söderköpings historia / Barnhemmens historia / De första föreståndarinnorna

De första föreståndarinnorna

"...ansvarsfulla kall som fostrarinna..."

Hilda Svensson

Styrelsen annonserade efter en husmor i Söderköpings och Norrköpings Tidningar samt i Wårt Land. Bland 13 sökande fick Hilda Svensson platsen. Hon var från Oxelösund och 49 år gammal. Husmors lön var 1904, 350:-/år samt fri kost och logi. Hon fick 14 dagars ledighet och en julgåva på 50:-

1904 fick hon ett biträde, sin syster Ida Svensson. Då anställdes också en gårdskarl för krattning och snöskottning. Till att börja med hade Hilda ansvar för fem barn och som mest femton barn.

Hilda blev kvar i 17 år och gick i pension 1919. Då fick hon medalj och en pension på 300:- per år samt fri kost och logi på barnhemmet som systern förestod. Hilda blev sjuk 1923 och avled året efter. Styrelsen bekostade både sjukhusvård och begravning.

Ida Svensson

Ida kom till barnhemmet som biträde till sin syster Hilda 1904. Hennes lön var först 100 kronor för att året efter dubbleras. Styrelsen var nöjd med Ida så hon fick bli föreståndarinna för det nya barnhemmet 1908. Hon fick då ansvar för åtta barn vilket snabbt ökade till tretton barn.

Ida stannade till barnhemmets nedläggning 1928. Då fick hon Pro Patrias guldmedalj och tackades av styrelsen "för det förtjänstfulla sätt på vilket hon skött sitt ansvarsfulla kall som fostrarinna samt för det uppoffrande och kärleksfulla arbete hon visat vid skötseln av hemmet för vars ekonomi hon genom sparsamhet visat synnerlig förståelse."

Ida fick 800:- i pension per år. Ida Svensson avled 1939 och önskade i sitt testamente att en barnhemsflicka skulle sköta hennes grav.