Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskola

Förskola

Förskola & Familjedaghem

Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1-6 år. I Söderköping finns både kommunala och fristående förskolor och sammanlagt finns ca 700 barn inskrivna. Öppettiderna är maximalt 6.15-18.30 under vardagar. Vilka dagar förskolorna är stängda hittar du här på hemsidan. Alla förskolor följer läroplanen för förskolan, samt de verksamhetsplaner som varje förskola utarbetar årligen.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till plats i allmän förskola. Det är obligatoriskt för kommunen att tillhandahålla platsen, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

De barn från tre års ålder som inte har någon placering kan tillhandahålla plats i förskola 15 timmar i veckan, under samma terminstider som förskoleklass och grundskola.

Platsen är avgiftsfri och du söker platsen på särskild blankett som finns på kommunens hemsida. Upphör ditt behov av allmän förskola ber vi dig meddela förskolehandläggaren. Får du behov av barnomsorg på grund av arbete eller studier måste du ansöka om detta på blankett eller via vår e-tjänst.

De barn som redan har en placering i förskola och har rätt till allmän förskola kommer att få en reducering med 33% av avgiften.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem, flerfamiljsystem, flerfamiljslösning eller enskild pedagogisk omsorg bedrivs inte för närvarande då efterfrågan är låg. Vid ökat intresse kan barn- och utbildningsnämnden ändra detta beslut. Vårdnadshavare som har önskemål om pedagogisk omsorg behöver inkomma med intresseanmälan, se "Visa kontaktinformation" längst upp på den här sidan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Förskolans öppettider är kl 06:15 – 18:30 under helgfria vardagar. Vårdnadshavare, som har behov av ytterligare en kvart i samband med ramtidernas start och slut, kan erbjudas detta på ordinarie verksamhet efter inkommen ansökan

Söderköpings kommun bedriver för närvarande ingen barnomsorg på kvällar, nätter och helger då efterfrågan är liten. Barn- och utbildningsnämnden kan ta beslut om öppnande om efterfrågan blir större vilket innebär att vårdnadshavare, som har detta behov, ska inkomma med ansökan.

Ansökan sker på särskild blankett som finns bland kommunens e-tjänster:

Barnomsorg på obekväm arbetstid - ansökan