Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Socialt och Ekonomiskt stöd / Integrationsarbetet i kommunen

Integrationsarbete i kommunen

Händer i olika färger som sträcker sig in mot mitten

Kommunen erbjuder service för nyanlända och mötesplatser för alla Söderköpingsbor. Vår vision är att motivera och stödja nya svenskar att hitta och följa konstruktiva vägar i livet. På så sätt bidrar vi till deras personliga och sociala utveckling och till samhället i stort. 

Drop-in

Vår integrationssamordnare har drop in tisdagar 13-16 i Tingshuset, tingshusgatan 1 i Söderköping. 

På drop-in har du möjlighet att exempelvis ställa frågor och få stöd och vägledning i myndighetskontakter.