Stöd och Omsorg

Hjälpmedel

Vid hjälpmedelsbehov ska förskrivning ske där bedömning/behandling utförs, oavsett huvudman. Förskrivning sker av behörig hjälpmedelsförskrivare enligt länsgemensamt regelverk.

Hjälpmedel kan återlämnas i Hemsjukvårdens lokaler på Östra Rydsvägen 16 A i Söderköping.