Utförarwebb för Söderköpings kommun

Utbildning

Goda förutsättningar för kompetensutveckling och lärande är viktigt för att ge god kvalitativ vård och öka patientsäkerhet. Du som medarbetare i socialnämnden i Söderköpings verksamheter uppmuntras till att läsa de spår och kurser som återfinns i den länsgemensamma plattformen för kompetensutveckling Evikomp när tillfälle ges.