Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Överförmyndarkontoret / Vad får jag som anhörig hjälpa till med?

Vad får jag som anhörig hjälpa till med?

Många gånger räcker det med att du är anhörig för att kunna betala de vardagliga räkningarna och ta hand om de dagliga utgifterna för en nära anhörig.

Anhörigbehörighet
Från den 1 juli 2017 finns en ny lag om anhörigbehörighet. Den handlar om att anhöriga får företräda en person som har fyllt 18 år och därefter har blivit sjuk, fått en psykiskstörning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Läs mer om din behörighet i dokumentet som finns längre ner på sidan.

Framtidsfullmakt
Den 1 juli 2017 antogs lagen om Framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för dig att upprätta en fullmakt som blir giltig om du pågrund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov och du kan i detalj skriva ner dina önskningar.

En framtidsfullmakt registreras inte hos någon myndighet så du måste upplysa anhöriga om att det finns en upprättad framtidsfullmakt. Vissa banker har egna mallar för framtidsfullmakter gällande bankärenden så du bör kontakta din bank för att höra vad som gäller. 
Läs mer om framtidsfullmakt i dokumentet som finns här nedanför.