Utförarwebb för Söderköpings kommun

Dokumentation

På denna sida hittar du information och stödmaterial kopplat till dokumentation. Om du saknar något eller har någon fråga kan du mejla socialnamnden@soderkoping.se

Social dokumentation

Vid kvalitetsgranskning av social dokumentation, granskning av genomförandeplan och/eller journal så ska du använda dig av följande verktyg: Klicka här

Styrande dokument samt kvalitetsgranskning för dokumentation inom hälso- och sjukvård återfinns bland våra MAS dokument: Klicka här

Individens behov i centrum IBIC

Socialförvaltningen har ett pågående arbete med införandet av arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC. Detta är ett arbetssätt för dig som arbetar med personer som behöver stöd i sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Stödmaterial