Utförarwebb för Söderköpings kommun

Dokumentation

På denna sida hittar du information och stödmaterial kopplat till dokumentation. 

Styrande dokument samt kvalitetsgranskning för dokumentation inom hälso- och sjukvård återfinns bland våra MAS dokument: Klicka här. Under gemensamma rutiner och riktlinjer finner du samverkansrutin vid avslut av HSL-åtgärd inom VO/LSS.

Individens behov i centrum IBIC

Socialförvaltningen har ett pågående arbete med införandet av arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC. Detta är ett arbetssätt för dig som arbetar med personer som behöver stöd i sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Stödmaterial

Om du saknar något eller har någon fråga kan du mejla socialnamnden@soderkoping.se