Stöd och Omsorg

God man

Vad är en god man?

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

En god man är inte anställd av kommunen utan det är ett frivilliguppdrag.

Vem kan få en god man?

För att få en god man krävs att man har en sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller liknande. Det ska också finnas ett hjälpbehov, ett behov
av hjälp som inte kan fås av någon annan, till exempel anhöriga eller kontaktperson.

Vilka uppgifter har en god man?

Ett god mansuppdrag ser olika ut och anpassas efter vilken hjälp huvudmannen behöver. Vanligtvis handlar det om att betala räkningar, lägga upp en budget, se till att fickpengar finns men även att se över skulder. En god man kan i sitt uppdrag vara den som skall se till att huvudmannen får en god livskvalitet och stötta i att söka stöd denne har rätt till inom till exempel socialtjänst. Den gode mannen kan hjälpa till i kontakt med myndigheter.

Viktigt att veta är att den som har god man fortfarande bestämmer om det inte är så att den, på grund av till exempel sjukdom, inte förstår vad saken gäller.

Hur går det till att söka god man?

Ansökan ska lämnas till överförmyndaren i den kommun där den som behöver en god man är folkbokförd. Den kan göras av den som behöver en god man men också av en nära anhörig. En anmälan kan också komma från vården eller socialtjänsten.

Överförmyndaren skickar sedan in den till Tingsrätten i Norrköping som är de som beslutar om godmanskapet. Överförmyndaren ska sedan utreda ärendet och leta upp en lämplig god man och skicka in till tingsrätten som underlag för deras beslut.

Vem kan bli god man?

En god man ska enlig lagen vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". För att säkerställa detta tar, efter ditt medgivande, överförmyndarem in vissa kontroller. En viss erfarenhet krävs och förmågan att leta svar och ta kontakter med t ex myndigheter är nödvändigt.

Är du intresserad av att bli god man?

Anmäl gärna ditt intresse hos överförmyndaren via blankett, mina sidor eller direkt till överförmyndaren. Som ny god man får du en introduktion och visst stöd under ditt uppdrag av överförmyndaren. Ta gärna kontakt för mer information. Klicka på Visa kontaktinformation längre upp på sidan så får du fram kontaktuppgifter till överfömyndaren.