Utförarwebb för Söderköpings kommun

MAS

Här finns rutiner och riktlinjer som berör chefer, ledare och medarbetare som arbetar direkt i eller indirekt mot hälso- sjukvård-, vård och omsorgsverksamheterna i socialförvaltningen, inklusive privata utförare.

Under rubriken Hälso- och sjukvårdsrutiner hittar du lokala rutiner och riktlinjer för Söderköpings kommun samt länsgemensamma rutiner och riktlinjer framtagna av MALG (medicinsk ansvarig ledningsgrupp, kommunerna Östergötland).

Under rubriken Information och länkar hittar du länkar till hemsidor med validerad kunskap som vi ska använda oss av i vård och behandling. Här hittar du också länkar till olika hemsidor t.ex. till viktiga sidor på regionens vårdgivarwebb som innehåller riktlinjer och samverkansdokument som vi måste förhålla oss till.