Utförarwebb för Söderköpings kommun

MAS

Här finns rutiner och riktlinjer som berör chefer, ledare och medarbetare som arbetar direkt i eller indirekt mot hälso- sjukvård-, vård och omsorgsverksamheterna i socialförvaltningen, inklusive privata utförare.

Här hittar du lokala rutiner och riktlinjer för Söderköpings kommun samt länsgemensamma rutiner och riktlinjer framtagna av MALG (medicinsk ansvarig ledningsgrupp, kommunerna Östergötland). På sidan finner du även länkar till hemsidor med validerad kunskap som vi ska använda oss av i vård och behandling. 

Hälso- och sjukvårdsrutiner

Information och länkar