Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Familj & Barn / Familjestöd

Familjestöd

Familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. För att få hjälp med detta kan familjer antingen vända sig direkt till Familjeteamet för att få råd och stöd eller så kan en ansökan om bistånd göras till socialsekreterare på Barn- och familjeenheten. Om ansökan gäller barn- eller ungdomsvård görs den till socialsekreterare på Barn- och familjeenhet, den kan vara muntlig eller skriftlig.