Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Socialt och Ekonomiskt stöd / Integrationsarbetet i kommunen

Integrationsarbete i kommunen

Händer i olika färger som sträcker sig in mot mitten

Anvisningslagen

Enligt lag anvisas flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd till Sveriges kommuner. För Söderköping innebär detta att ca 50-75 personer kommer anvisas att bosätta sig i kommunen. Det ställer stora krav på kommunen att aktivt arbeta med att förbereda permanenta boendemöjligheter.

Ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar

Söderköpings kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar och ca 60 personer finns här just nu. Vi arbetar mycket med att hitta boende till alla samt se till att de får en "god man", vilket är handläggaren på Överförmyndarenhetens uppgift. Samtliga ungdomar går i skolan - Ramunderskolan och Nyströmska skolan. I skolan finns även ungdomar från bland annat Valdemarsviks och Norrköpings kommuner, som har ett boende i Söderköping.