Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Äldreomsorg / Färdtjänst & Sjukresor

Färdtjänst & Sjukresor

En person i rullstol som får hjälp in i en färdtjänstbil

Färdtjänst

Ansökan

Ansökan om färdtjänst gör du till Söderköpings kommun via e-tjänst eller via blankett. Länkar finns nedan.

Beställning

När du beviljats färdtjänst beställer du resan hos Östgötatrafiken på telefon 0771-71 10 20.

Färdtjänst

Alternativt ladda ned Östgötatrafikens beställningsapp:

Instruktion för Östgötatrafikens beställningsapp (ostgotatrafiken.se)

Avgifter

För resor inom Söderköpings kommun gäller följande egenavgifter:
Resor upp till 25 kilometer –  36 kronor enkel väg
Resor över 25 kilometer – 58 kronor enkel väg

Kommunöverskridande färdtjänst

Från och med 1 januari 2024 gäller nya regler för den kommunöverskridande färdtjänsten som region Östergötland ansvar för.

Antal resor är begränsat
Upp till 10 så kallade ”icke väsentliga” enkelresor per person och månad tillåts i den kommunöverskridande färdtjänsten

Väsentlig resa som inte påverkas inkluderar följande typ:
– Resa till och från arbetet
– Resa till och från studier som berättigar studiestöd
– Resa till och från dagverksamhet och motsvarande
– Resa till och från fritidshem
– Resa till och från uppdrag som enligt lag berättigar till tjänstledighet (till exempel politiska uppdrag och uppdrag inom försvarsmakten)

Är du osäker på om den resa räknas som väsentlig? Kontakta Östgötatrafiken på tele: 010-434 00 00 eller via e-post på kundtjanst-bc@ostgotatrafiken.se

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor som går utanför länet och ansökan ska göras för varje enskild resa.

Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänst gör du till Söderköpings kommun via blankett eller e-tjänst. Länk till blankett samt e-tjänst finns nedan. 

Ansökan ska göras senast 20 dagar före resdag. Detta för att kommunen ska kunna garantera att resan kan utföras enligt önskemål.

Sjukresa

Om du av medicinska skäl eller på grund av funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till vården kan du boka en sjukresa.

Beställning

Beställ sjukresa hos Östgötatrafiken på telefon 0771-71 10 20.

Sjukresor