Utförarwebb för Söderköpings kommun

Hem / Stöd och Omsorg / Handläggar- och utförarwebb / Avvikelsehantering och rapporteringsskyldighet

Avvikelsehantering och rapporteringsskyldighet

En avvikelse är en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra att omsorgstagaren/patienten skadats. Detta gäller både så väl fall och fysiska negativa händelser men även psykiska konsekvenser, t.ex. oro och otrygghet, kan räknas som skada. Andra exempel på avvikelser kan vara brister i bemötande, upplevda missförhållanden, brister i läkemedelshanteringen, vårdrelaterade infektioner och brister i informationsöverföring.

Avvikelsehantering är en viktig del i arbetet med kvalitetssäkring och utveckling. I Söderköping arbetar vi aktivt med att förebygga risker och du som medarbetare är viktig och nödvändig i utvecklingsarbetet. Som kollegor så stöttar vi också varanda när något har blivit fel och gör det vi kan för att avhjälpa situationen.

Alla som arbetar inom socialförvaltningen och som utför uppgifter enligt SoL och/eller LSS omfattas av rapportskyldigheten. Det innebär att du som anställd är skyldig att rapportera om du ser, hör eller på annat vis får veta om missförhållanden inom verksamheten.