Utförarwebb för Söderköpings kommun

Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt. I Östergötland har Norrköpings kommun fått uppdraget att samordna och förvalta Yrkesresan Barn och unga.

 • Yrkesresan är en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare och chefer inom socialtjänsten. Sveriges kommuner och regioner (SKR) är projektägare och samordnar det nationella arbetet.

  Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produceras och lanseras. Just nu är det Yrkesresan Barn och unga.

 • Samtliga av Östergötlands 13 kommuner är anslutna till Yrkesresan. Projektperiod är 1 juli 2021 – 30 juni 2028. Ambitionen är att Yrkesresan därefter ska fortsätta. Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som anordnas regionalt.

  • Yrkesresan Barn och unga myndighetsutövning – Ansvarig för nationell samordning och förvaltning är Göteborgsregionen (GR)
  • Yrkesresan Funktionshinder utförarverksamhet – Ansvarig för nationell samordning och förvaltning är Kommunförbundet Västernorrland
  • Yrkesresan Missbruk och beroende myndighetsutövning - Förstudien genomförs av kommunal utveckling i Jönköpings län
  • Yrkesresan Äldreomsorgen utförarverksamhet – Förstudien genomförs av FoU-Centrum i Linköping
  • Yrkesresan Funktionshinder myndighetsutövning – Inget beslut är ännu fattat vem som ska samordna och förvalta denna Yrkesresa
 • Först ut är den Yrkesresa som vänder sig till medarbetare inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga samt arbetsledare och chefer. I Östergötland har Norrköpings kommun fått uppdraget att samordna och förvalta Yrkesresan Barn och unga.

  Yrkesresan BoU utgår från tre faser i yrkeslivet, så kallade “väskor”: Ny, van och erfaren. För varje fas finns kunskapsmål att uppnå. Det finns även en “väska” för arbetsledare/chefer.

  • Ny - medarbetare med 0-2 år i yrket.
  • Van - medarbetare med 2-5 år i yrket.
  • Erfaren - medarbetare med 5 år plus i yrket.
  • Arbetsledare/chefer.

  I februari 2023 kommer första kursen "Handläggning med barnet i centrum" att genomföras. Produktion av övriga kurser pågår eller påbörjas under 2023 och kommer att lanseras succesivt.

 • Din chef ansvarar för att du som medarbetare får ett eget konto i lärplattformen. Du får behörighet till olika steg/väskor beroende på tid i yrket. I väskan kan du anmäla dig till kurser som är relevanta för ditt yrke.

  Länk till lärplattformen Yrkesresan: Logga in på webbplatsen

 • Stationen är förstasidan för dig som är chef/arbetsledare. Här kan du ta del av information om Yrkesresan, skapa och redigera konton åt dina medarbetare och följa deras process.

  Länk till lärplattformen Yrkesresan: Logga in på webbplatsen

  Yrkesresan BoU Östergötland skapar konton för er chefer. För att få ett konto behöver du maila följande uppgifter till yrkesresanbou@norrkoping.se

  • Personnummer
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Mailadress
  • Jag arbetar i:
   - xxxxx kommun
  • Jag har en tjänst som, välj ett eller båda alternativen:
   - Arbetsledare/chef verksamhetsområde myndighet barn och unga
   - Arbetsledare/chef verksamhetsområde familjehem och kontaktbistånd
  • Den enhet som jag arbetar på heter:
   - xxxxxxxxx enheten

  Information dig som ny chef

  Under rubriken Om Yrkesresan i lärplattformen kan du läsa om vad Yrkesresans koncept innebär och om ditt uppdrag. Länk till infoblad ”Att komma igång med Yrkesresan”

 • Vissa kurser inom Yrkesresan Barn och unga hålls av regionala utbildare. Utbildarna ansvarar för att kurserna genomförs enligt plan. För att kunna vara en regional utbildare behöver medarbetaren uppfylla den nationella kravprofilen som finns för varje kurs. Rekrytering görs alltid i samråd med vederbörandes chef.

  Länk till infoblad ”Utbildningsteamens uppdrag”

  Om du är intresserad av att vara regional utbildare maila svaren på nedanstående frågor till funktionsbrevlådan yrkesresanbou@norrkoping.se Meddela vilken kurs du är intresserad att bli utbildare i.

  Intresseanmälan:

  1. Namn och kontaktuppgifter
  2. Var arbetar du och vad är ditt nuvarande uppdrag?
  3. Vilken grundutbildning har du?
  4. Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten med barn och unga myndighet?
  5. Har du arbetat i andra kommuner eller inom närliggande områden inom socialtjänsten?
  6. Beskriv erfarenhet av att utbilda och handleda socialsekreterare? 
  7. Berätta om dina erfarenheter som kan bidra till kursen.
 • Styrgrupp för Yrkesresan Östergötland

  • Yvonne Thilander, socialdirektör Norrköpings kommun
  • Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör, Linköpings kommun
  • Åke Wännman, socialchef, Ödeshögs kommun

  Kontaktinformation: yrkesresanbou@norrkoping.se

  Johanna Wennerth, regional projektledare Yrkesresan Barn och unga

  Zehra Cizmic, regional administratör Yrkesresan Barn och unga

  Informationsblad om GDPR