Stöd och Omsorg

Tillsammans

Tillsammans står för att vi gör saker tillsammans istället för var och en för sig. Syftet är att skapa mötesplatser och förutsättningar för möten mellan grupper och individer i Söderköping som kan leda till god integration.

Tillsammans leds av en styrgrupp med representanter från kommunen, Svenska kyrkan, Röda Korset, Pingstkyrkan, Rotary, Bilda och Östra Ryds IF.