Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Familj & Barn / Barnahus Norrköping

Barnahus Norrköping

Till Barnahus kommer barn som misstänks vara utsatta för brott får vara i centrum för utredningsprocessen. Här ska barnet känna sig trygg och bli lyssnad på.

På Barnahus samlar vi myndigheter och andra aktörer så att de barn som utsatts för brott slipper åka runt på olika platser för att hantera sin situation. Barnet ska på så sätt slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte i onödan behöva upprepa sin berättelse för flera personer. Det viktigaste är att barnet får en så god vård och omhändertagande som möjligt.

Barnahus Norrköping är en samverkan mellan Söderköpings kommun och övriga kommuner i östra Östergötland, Region Östergötland, Polisen och Åklagarmyndigheten.

 

För dig som barn

 • Det kan vara svårt att förstå vilka rättigheter du som barn har när de vuxna försöker förklara. På den här sidan kan du läsa mer om vad du har rätt till och vad du får bestämma.

  jagvillveta.se

 • Vad händer på Barnahus Norrköping?

  Till Barnahus kan man få komma om det finns misstanke om att du är/varit utsatt för ett brott. På Barnahus får du möjlighet att berätta vad som hänt dig och hur du har det för en person som arbetar på polisen. Om det behövs kan du också få träffa en läkare, antingen på Barnahus eller på sjukhuset.

  På Barnahus kan få man också få stöd utifrån denna situation i form av krisstöd och/eller behandling. Många barn och ungdomar kan känna skuld och skam och kan behöva hjälpa med att sortera tankar och få känslomässigt stöd. Kontakta oss, så berättar vi mer om vilket stöd man kan få hos oss.

För dig som förälder

 • När barn misstänks vara utsatt för brott av någon i familjen eller någon som finns i en vardagspåverkande relation till barnet, så utses oftast en särskild företrädare av tingsrätten. Det är en juridisk utbildad person, som bland annat har mandat att besluta om att barnet får hämtas på skola/förskola och förhöras utan vårdnadshavarens kännedom. Detta görs för att barnet berättelse inte ska påverkas innan förhöret.

  Till Barnahus följer ofta en trygghetsperson från skola/förskola med barnet. Denna person har enbart i uppgift att vara med som stöd för barnet och sitter kvar i väntrummet under tiden som barnet pratar med personal från polisen.

  Efter barnet har varit på förhör på Barnahus, så kontaktas vårdnadshavare och informerar om att barnet varit på förhör.

  Om den misstänkta finns i nära relation till barnet, så är oftast även socialtjänsten närvarande under förhörsdagen. Socialtjänsten uppgift är att utreda barnets behov av stöd och skydd.

  På Barnahus kan barn och förälder sedan få hjälp att pratat om sina upplevelser och hantera reaktioner för att kunna gå vidare. Vårdnadshavare har också möjlighet att efter barnförhör få komma till Barnahus och se våra lokaler och prata om barnets besök. Kontakta oss, så berätta vi mer om vilket stöd man kan få hos oss.

För dig som arbetar med barn