Funktionsnedsättning

Stöd i hemmet

 • Vad är personlig assistans?

  Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar som gör att du är i behov av assistans för att klara av vardagen, kan ansöka om personlig assistans.

  Det här gör en personlig assistent

  En personlig assistent hjälper dig med det du inte kan göra själv.
  Det kan till exempel vara att kommunicera med människor du möter i din vardag, klä på och av dig, toalettbesök, dusch, matsituationer och sådant som ger dig möjlighet att leva som alla andra.

  De här utför den personliga assistansen

  Det finns flera alternativ på vem som kan ha ansvar över den personliga assistansen.
  Det kan vara kommunen, ett assistansföretag eller ett kooperativ som utför assistansen.
  Du kan också ansöka om ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare åt din personliga assistent.

  Klicka här för att fylla i en ansökningsblankett...

 • Vad är avlösarservice

  Denna insats innebär att en avlösare vistas hemma hos ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning, för att vårdnadshavare ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

  Avlösarservice syftar till att avlösa anhöriga på fritiden.

  Vad kan en avlösare göra

  Avlösarservice ska först och främst ske i hemmet och ersätta vårdnandshavare i vardagliga aktiviteter.Tillsammans med avlösaren kan man komma överens om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet om det är lämpligt för personen.

 • Vad är hemtjänst?

  Äldre och personer med en funktionsnedsättning som bor i vanliga bostäder eller i servicelägenhet har möjlighet att ansöka om hemtjänst. Insatserna är behovsprövade och avgiftsbelagda. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

  Det finns även möjlighet att få avgiftsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad, för den som vårdar sin närstående.

  Vad gör hemtjänstpersonal?

  Olika serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser som behöver ske i ditt hem.

  Val av utförare

  Du som bor i ordinärt boende och har hemtjänst kan välja att få insatser utförda av kommunen eller av privat utförare. Valet av leverantör är ditt eget. Om du inte gör något val tilldelas du en hemtjänstutförare enligt en fördelningslista. Du kan alltid ändra ditt val av hemtjänst senare genom att kontakta biståndshandläggaren. Information om de leverantörer du kan välja som utförare samt en valblankett visas nedan.

   

 • För att ansöka -eller läsa om trygghetslarm kan du klicka här.

 • Bostadsanpassning

  För att ansöka -eller läsa om bostadsanpassning kan du klicka här