Funktionsnedsättning

Att söka stöd

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vissa personer med funktionsnedsättning har rätt till insatser enligt LSS. För att ha rätt till insatser enligt LSS måste personen tillhöra någon av de så kallade personkretsar som definieras i 1 § 1–3 LSS:

 • Personkrets 1: omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personkrets 2: omfattar personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.
 • Personkrets 3: omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
 • Här har vi samlat flera länkar med viktig information från Sveriges riksdag, försäkringskassan och från 1177-Vårdguiden.

   

 • Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som ska garantera att människor med en funktionsnedsättning kan leva ett liv med goda levnadsvillkor.

  Du kan ansöka om stöd genom att:

  • Ringa en av våra handläggare
  • Skriva ett brev och skicka till din handläggare
  • Fylla i en blankett från hemsidan, klicka här för att göra en ansökan
  • Be en godman-/förvaltare om hjälp

   

 • Detta händer när du lämnat in din ansökan

  När du har lämnat in din ansökan startar en av våra handläggare en utredning. 

  Det första som händer är att ni bokar ett möte där du får beskriva din situation och dina behov. 

  Är det första gången du ansöker om en insats enligt LSS kommer du få lämna in läkarintyg och eventuella andra handlingar som du tror kan göra utredning lättare. 

   

 • Om du får ett beviljat beslut

  1. Blir du kontaktad av enhetschef eller koordinator för planering
  2. Du blir erbjuden en plats-/verksamhet för den insats du är beviljad

  Om du får ett avslag på ditt beslut

  Kan du överklaga ditt beslut - längre ner i listan finns mer information om hur du överklagar ditt beslut

 • Om du är missnöjd med ett beslut kan du skicka in en överklagan.
  För att din överklagan ska vara gilitig måste den komma fram till socialförvaltningen senast tre veckor efter att du fått ditt beslut.

  Överklagan skickar du till:

  Söderköpings kommun
  Socialförvaltningen
  614 80 Söderköping

  I överklagan ska du skriva:

  1. Vilket beslut du överklagar
  2. Varför du överklagar beslutet
  3. Hur du önskar att beslutet ska vara

  Om du behöver hjälp med att skriva överklagan ska din handläggare hjälpa dig. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

 • Anhörigkonsulent

  Du som anhörig som vårdar eller stödjer en närstående kan kontakta anhörigkonsulenten för rådgivning och information. Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper och föreläsningar.

  Detta kan anhörigkonsulenten hjälpa till med:

  • Enskilda samtal om din situation som anhörig eller anhörigvårdare
  • Samtal i grupp
  • Informera om vilken hjälp och stöd som finns att få i kommunen
  • Förmedla och hänvisa konakter

  Viktigt att veta:

  • Anhörigkonsulenten arbetar med respekt för din integritet
  • Du kan vända dig till anhörigkonsulenten i förtroende
  • Du är alltid välkommen att ställa dina frågor
  • Kontakten är kostnadsfri
 • Enligt LSS kan du ha rätt att ansöka om dessa tio stödinsatser. 

  Här kan du läsa om de stödinsatser du kan vara berättigad