Funktionsnedsättning

Hem / Stöd och Omsorg / Funktionsnedsättning / Information om resor

Information om resor

 • Om du har svårt att på egen hand ta dig till bland annat daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, sjukvård eller andra platser kan du har rätt till färdtjänst. Du måste göra en ansökan för att få veta om du har rätt till färdtjänst eller inte. Använd vår e-tjänst eller blankett för att göra din ansökan.

  Ansökan om färdtjänst.

  Har du fått färdtjänst?

  Om du har fått ett tillstånd att åka färdtjänst kan du boka dina resor dit du behöver. Observera att färdtjänst inte är gratis utan att du får betala för dina resor. 

  Klicka här för att få information om hur du bokar dina resor...

  Du beställer färdtjänst hos Östgötatrafiken på telefon 0771-71 10 20

 • Riksfärdtjänst

  Riksfärdtjänst är resor som går utanför länet och ansökan ska göras för varje enskild resa.

  Ansökan om riksfärdtjänst

  Ansökan om riksfärdtjänst gör du till Söderköpings kommun via blankett eller e-tjänst. Länk till blankett samt e-tjänst finns nedan. 

  Ansökan ska göras senast 20 dagar före resdag. Detta för att kommunen ska kunna garantera att resan kan utföras enligt önskemål.

  Sjukresa

  Om du av medicinska skäl eller på grund av funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till vården kan du boka en sjukresa.

  Beställning

  Beställ sjukresa hos Östgötatrafiken på telefon 0771-71 10 20.

  Mer information om sjukresor

 • Har du eller en person i din närhet en rörelsenedsättning har du rätt att ansöka om parkeringstillstånd.

  Du som förare kan ansöka om parkeringstillstånd om du själv kör bilen.
  Men du kan även ansöka som passagerare.

  Dock kan du inte bli beviljad parkeringstillstånd både som förare och passagerare. 

  Detta skapar möjlighet att parkera närmare, till exempel butiker, arbetsplats eller vårdinrättningar.

  Om du vill ha information om vart det finns anpassade parkeringar i Söderköpings kommun eller vill  ha information om hur du ansöker om parkeringstillstånd använder du länken nedan? 

  Klicka här för mer information om parkeringstillstånd.

   

 • Mer information kommer snart.

 • Mer information kommer snart.