Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Din bostad / Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag

Kommunen kan lämna bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget skall användas till sådant som underlättar det dagliga livet för människor med funktionsnedsättningar; förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta sig in och ur bostaden. 

Man får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan man få bidrag till anpassning av bostaden, dock skall det alltid finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärden.

Bidraget är inte inkomstprövat.

Vem kan få?

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Ansökan

Ta kontakt med arbetsterapeuten på kommunens hemsjukvård, som gör hembesök och skriver intyg på vilka åtgärder som kan vara aktuella. Intyget kan även utfärdas av läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Arbetsterapeuten kan även vara behjälplig med att skriva ansökan, som sedan tillsammans med intyget skickas till kommunens handläggare, som beslutar om vilket belopp som kan utbetalas. Sökande kan även överlåta till kommunens handläggare att beställa nödvändiga åtgärder. Något belopp betalas då inte ut till sökande.

Beslut

Kommunen beslutar om bidraget enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag med mera.

I beslut avseende hissar, ramper med mera görs förbehåll angående återtagande för att denna utrustning skall kunna återanvändas.

Information och blanketter om bostadsanpassningsbidrag

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.