Funktionsnedsättning

Hem / Stöd och Omsorg / Funktionsnedsättning / Boende med stöd

Boende med stöd

 • Vill du komma på besök?

  Sedan 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Vi ser fortfarande allvarligt på viruset och det är viktigt att du avstår besök om du har symtom och det är bra om du haft möjlighet att vaccinera dig.

  Tänk på det här:

  • Ring boendet i god tid och berätta när du tänkt komma och för att få aktuell besöksinformation.
  • Avstå besök om du har symtom.
  • Det är bäst om du och den du ska besöka är vaccinerade.
  • Umgås gärna utomhus.
  • Gå direkt till lägenheten du ska besöka, vi tar inte emot besök i allmänna utrymmen.

Om du är i behov av stöd i ditt liv på grund av din funktionsnedsättning finns det bostäder med särskild service.

Du som vuxen med en funktionsnedsättning kan ansöka om gruppbostad eller servicebostad

Du som vårdnadshavare till ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning kan ansöka om familjehem eller boende med service för barn och unga

Mer information om dessa insatser hittar du i listan nedanför. 

 

 • Barn med funktionsnedsättning som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt att ansöka om boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

  Boende för barn och ungdom kan även bli aktuellt om man behöver bo på annan ort för att studera på grundskola eller gymnasieskola.

  Familjehem

  Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna.

  Boende med service för barn och unga

  I en bostad med särskild service finns personal som kan tillgodose hela barnets stödbehov. Söderköpings kommun har idag inget boende för barn och ungdomar, därför blir placeringen på annan ort nödvändigt.

 • På en gruppbostad kan du som har behov av personal direkt utanför din lägenhet erbjudas stöd, tillsyn och omvårdnad alla tider på dygnet.

  Vårt mål är att du som bor i någon av våra verksamheter ska ha möjlighet leva som andra.

  Vi anpassar stödet utifrån dina behov och önskemål. Det är viktigt för oss att du får vara med och bestämma sådant som gäller dig eller ditt stöd. 

  När du flyttar in på någon av våra gruppbostäder kommer en eller två av personalen utses till kontaktman. Du och kontaktmannen skapar sedan en genomförandeplan för att säkerställa att du får dina behov tillgodosedda. 

  När du blir beviljad ett beslut om bostad med särskild service kommer vår koordinator att kontakta dig för planering. 

 • Insatsen serviceboende är till för dig som klarar dig lite mer självständigt i din vardag. 

  I serviceboendet finns i likhet med gruppbostaden tillgång till gemensamma måltider, samt personligt stöd och omvårdnad. Tillgång till personal i någon form ska finnas dygnets alla timmar, hos oss i Söderköping betyder det att du kan ringa till en personal som arbetar nattetid.

  Vårt mål är att du som bor i någon av våra verksamheter ska ha möjlighet leva som andra.
  Vi anpassar stödet utifrån dina behov och önskemål. Det är viktigt för oss att du får vara med och bestämma sådant som gäller dig eller ditt stöd. 

  När du flyttar in på någon av våra servicebostäder kommer en eller två av personalen utses till kontaktman. Du och kontaktmannen skapar sedan en genomförandeplan för att säkerställa att du får dina behov tillgodosedda. 

  När du blir beviljad ett beslut om bostad med särskild service kommer vår koordinator att kontakta dig för planering. 

 • En annan särskilt anpassad bostad är till för dig som behöver en lägenhet som är tillgänglighetsanpassad, till exempel med låga trösklar, hiss eller stort badrum.

  Omvårdnad, stöd eller service ingår inte i boendet. Om du behöver stöd som till exempel personlig assistans eller hjälpmedel, ansöker du om detta.