Stöd och Omsorg

Trygghetslarm

Äldre och funktionsnedsatta personer har möjlighet att ansöka om ett trygghetslarm. Syftet med ett trygghetslarm är att du snabbt ska kunna tillkalla hjälp till exempel om du råkar ramla. Vetskapen om att du snabbt kan tillkalla hjälp bidrar till en ökad trygghet för dig. Det är viktigt att larmet används när du är i behov av snabb hjälp. Om du behöver komma i kontakt med hemtjänstens personal i andra frågor så kontaktar du dem på deras ordinarie telefonnummer.

Är du i akut behov av hjälp ringer du 112. Ditt trygghetslarm ersätter inte 112.

Trygghetslarmet består av en larmdosa som sätts upp i ditt hem samt en larmklocka. Du har larmklockan kring halsen eller handleden och du larmar genom att trycka på larmklockan. För din säkerhet ska du inte ta av dig larmklockan. Den är vattentät så du kan ha den på armen eller runt halsen även om du diskar eller duschar.

Trygghetslarmet är behovsprövat och ansökan görs hos biståndshandläggare.

Digitalt trygghetslarm

Söderköpings kommun använder sig av ett digitalt larm som innehåller ett GSM-kort. Det innebär att larmtelefonen söker upp den bästa mobiltäckningen där du bor. Larmdosan behöver därför endast ha tillgång till en strömkälla för att fungera. Om strömkällan skulle brytas exempelvis vid ett strömavbrott så finns det en batteri-backup som en säkerhet och som räcker i 5 dygn.

Som alternativ kan samma dosa utrustas för att kunna anslutas till ett IP-nät.

Så här fungerar trygghetslarmet

När du trycker på larmklockan ringer larmdosan upp vår larmmottagning. På larmmottagningen finns det personal dygnet runt som tar emot ditt larm. Larmmottagaren frågar dig vad som har hänt och förmedlar sedan ärendet till din hemtjänstgrupp. Om larmmottagningen inte får något svar från dig kontaktar de hemtjänsten och meddelar detta. Så även om du inte har möjlighet att svara kommer personalen till dig. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt har larmmottagningen uppgifter och telefonnummer till dig och dina närstående. Om du samtycker, även uppgifter om eventuella hälsoproblem.

Nyckel

Du behöver lämna ifrån dig en nyckel och portkod till hemtjänsten och detta sker i samband med att larmet installeras hos dig. Detta för att personalen ska kunna komma in till dig när du larmat och behöver hjälp. Din nyckel förvaras i ett låst nyckelskåp i hemtjänstens lokaler.

Testlarm

I ditt trygghetslarm finns det en funktion som gör att ditt larm testas automatiskt varje dygn, ett så kallat testlarm. Testlarmet sker tyst så det är inget som du märker av. Om det är något fel på ditt larm får larmmottagningen besked om detta. Larmmottagningen meddelar då hemtjänsten att ett testlarm har uteblivit och personal från hemtjänsten kommer då hem till dig och kontrollerar larmet. Det är även bra om du testar din larmklocka en gång per månad. Det gör du genom att trycka på larmklocka och meddelar larmmottagningen att du testlarmar. För att komma ihåg att du ska testlarma rekommenderar vi dig att testlarma samma datum varje månad, förslagsvis ditt födelsedatum.

Batterilarm

Batterilarm är en funktion i din larmdosa och larmklocka som sänder iväg ett meddelande till larmmottagaren när batteriet håller på att ta slut. Personal från hemtjänsten kommer då hem till dig och byter batteriet i larmdosan eller byter ut din larmklocka.

Om något går sönder

Kommunen står för kostnaden om det uppstår något fel på larmdosan eller larmklockan eller om kommunens personal orsakar någon skada på larmet. Kommunen står även för kostnaden för batteribytet. Om larmdosan eller larmklockan går sönder, förvinner eller skadas på grund av oaktsamhet från dig eller någon annan som besöker dig, så får du stå för en ny larmklocka, vilket kostar 525 kr (år 2019). Eventuellt kan din hemförsäkring täcka en del av kostnaden.

När du inte längre behöver trygghetslarmet

Du, din närstående eller god man har ansvar för att larmdosan och larmklockan lämnas tillbaka till hemtjänsten när du inte längre behöver den. Trygghetslarmet ska lämnas tillbaka i samma skick som när det installerades. Nyckeln till din bostad lämnas tillbaka i samband med återlämnandet.