Förskola och Skola

Östra Ryd fritidshem

Östra Ryds fritidshem finns i samma byggnad som Östra Ryds skola. Öppettiderna är klockan 6.00-18.00

Pedagogerna på fritidshemmet strävar efter att varje elev ska känna sig trygg och bli sedd.
Att ha en bra relation mellan elever och pedagoger är viktigt för oss, det når vi genom att på olika sätt arbeta med att stärka VI- känslan i gruppen. Fritidshemmet har en väldigt fin utemiljö med skog, pulkabacke, skridskobana, flera fotbollsplaner och en lekplats. Allt det här inbjuder till mycket lek och en fin gemenskap på vår skola.
Hos oss finns elever inskrivna i åldrarna 6-12 år.

Så här arbetar vi:

  • Temaarbete där eleverna delas in i mindre grupper.
  • Vi tar tillvara elevernas intressen,nyfikenhet och lusten att lära.
  • Fritaråd 1 gång i månaden där vi diskuterar verksamheten och utvärderar det vi gjort, det är viktigt att alla elever vågar prata och säga vad de tycker.