Förskola och Skola

Anmälan till grundskola för asylsökande

Barn och ungdomar under 18 år som är asylsökande har rätt till utbildning enligt Skollagen. Så här anmäler man sig till grundskolan.

Informell anmälan

Skicka först följande uppgifter via e-post till lena.rodin@soderkoping.se
(Om anmälan sker av Söderköpings socialförvaltning används särskild maillista).

  • Namn
  • Födelsedata
  • Språk
  • Land
  • Vilken kommun som Migrationsverket anvisat till
  • Kontaktuppgifter

Kontaktpersonen får sedan information från skolan när eleven kan komma på ett första möte. Oftast får man besked inom en vecka.

Så fort anmälan har kommit in med e-post börjar den att behandlas så att eleven kan börja i skolan så snart som möjligt. Observera att den formella anmälan också är viktig och ska göras skriftligt på blankett.

Formell anmälan

Alt. 1: Migrationsverket anvisar en kommun att ta emot barnet. Om det är Söderköpings kommun som Migrationsverket anvisat så ska denna blankett användas:

 

Alt. 2: Om barnet bor i Söderköping men det är en annan kommun som har fått anvisningen från Migrationsverket ska denna blankett användas:

 

Kopia på elevens LMA-kort ska skickas in tillsammans med blanketten. Blanketten ska undertecknas av vårdnadshavare och skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
614 80 Söderköping

Anmälan börjar behandlas redan när den informella anmälan har kommit, men blanketten kan inte skickas innan eleven har fått en vårdnadshavare utsedd. Vårdnadshavaren kan vara den gode mannen.

Vid frågor kring skolanmälan, kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen.