Förskola och Skola

Fristående fritidshem

Fristående fritidshem följer läroplanen för fritidshem, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.

För information om och ansökan till fristående fritidshem i Söderköpings kommun klicka på respektive fritidshem.

För allmän information om ansökan till fristående enheter i andra kommuner kontakta Ingrid Palgård via mail: mattias.kempe.kreutz@soderkoping.se

Möjligheten för enskilda att bedriva fritidshem

Enskilda kan starta eget fritidshem/pedagogisk omsorg. För att göra detta krävs ett godkännande från kommunen. Kontakta barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se för mer information.