Förskola och Skola

Björkhagaskolan

Björkhagaskolan ligger centralt nära skog och natur, utebad, bibliotek och idrottsanläggningar. Verksamheten bedrivs i två hus med två fritidshemsavdelningar i varje. Björkhagaskolan omfattar ca 350 elever och 50 personal. Skolan är uppdelad i två byggnader, Hagahuset med förskoleklass, årskurs 1 och två mellanstadieklasser samt Björkbackenhuset med årskurs 2,3 och fyra mellanstadieklasser. I varje hus finns två fritidshemsavdelningar.