Förskola och Skola

Sofies Gård - fritidshem

Välkommen till ett annorlunda men ändå helt vanligt fritidshem!

På Sofies Gård erbjuder vi fritidshem för elever inom såväl den ordinarie som anpassade grundskolan. Vi erbjuder korttidstillsyn (LSS fritids), för ungdomar över 12 år och bedriver även korttidsvistelse och daglig verksamhet.

På Sofies Gård får eleverna möta en vistelse och undervisning i nära anslutning till djur och natur, då vi på gården bland annat har hästar, kaniner, katter och får och gärna vistas utomhus i gårdens omgivande hagar och miljöer.

Hos oss får eleverna möjlighet att vistas i en ny kontext, efter skoldagens slut, där de också lär känna elever från andra skolor. Vi strävar efter att erbjuda en småskalig verksamhet, med små och personaltäta elevgrupper, där varje individs behov är centrala.
På gården har vi, förutom vår huvudbyggnad med lekhörna och ett skapanderum, också tillgång till Stallet, ”Snicken” och det lilla huset vi kallar ”Lillgården”, för att erbjuda olika lär- och vistelsemiljöer på fritidshemmet.
Vår vision är en inkluderande verksamhet där alla människor har ett lika värde och finner sammanhang, med djur och natur i en bärande roll.

Låter detta intressant är du välkommen att höra av dig till oss!

Ansökan och intagning sker genom barn- och utbildningskontoret, via Helena Svensson.
Telefonnummer: 0121-18100 (kommunens växel)
Mejl: barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se

Välkommen till oss!