Förskola och Skola

Fritidshem

Fritidshemmen tar emot elever i åldern 6-12 år, som har behov av omsorg före och efter skoltid. Öppettiderna är maximalt 6.15-18.30.

Fritidshem finns på alla skolor med skolår F-6 samt i vissa enskilda verksamheter.

Samtliga fritidshem följer läroplanen för fritidshem, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.