Förskola och Skola

Västra Husby skola

Västra Husby skola

Västra Husby skola är en F-6 skola med fritidshem. I skolan går cirka 160 elever.

Upptagningsområde är stort och cirka hälften av eleverna kommer till skolan med skolskjuts. Skolan är byggd på 1970-talet och renoverad 2007.

Personal och elever

De vuxna som arbetar med barnen arbetar elevorienterat. Kännetecken för skolan är att sammanhållningen är stor elever och pedagoger emellan. Ålder spelar inte så stor roll och äldre elever tar hand om yngre på ett naturligt sätt. Gemensamma teman för hela skolan genomförs regelbundet varje år. Kontakterna mellan skola och hem är goda.

Elevhälsa

På skolan finns en specialpedagog knuten. 

Här ligger Västra Husby

Mitt i Västra Husby samhälle, cirka 1 mil från Söderköpings tätort, ligger Västra Husby skola. Närheten till naturen nyttjas i hög grad av både skola och fritidshem. Skolan hör till Aspvedens område i Söderköpings kommun. På skolan finns ett brukarråd som består av representanter för föräldrar och personal. Kvalitetsredovisning sker varje läsår.

Information till elever och föräldrar på Västra Husby skola