Förskola och Skola

Kommunala fritidshem

De kommunala fritidshemmen tar emot elever i åldern 6-12 år, som har behov av omsorg före och efter skoltid. Det finns nu ca 580 barn inskrivna i våra kommunala enheter. Öppettiderna är maximalt 6.15-18.30.

Fritidshem finns på alla skolor med skolår F-6 samt i vissa enskilda verksamheter.

Kommunala fritidshem följer läroplanen för fritidshem, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.

För information om respektive fritidshem klicka på länkarna nedan.