Kommun och Politik

Din beredskap

Alla har vi ett gemensamt ansvar för att vara förberedda om det inträffar allvarliga händelser. Du som invånare har därmed också ett ansvar för din egen säkerhet.

Förberedelse inför kris

Vatten och mat
- Vatten/vattendunkar, att hämta vatten med
- Mat som klarar rumstemperatur
- Campingkök med bränsle
- Engångsartiklar
- Utomhus kan du använda en grill
Läs mer om vatten och mat här...

Värme och ljus
- Alternativ värmekälla, om möjligt
- Ficklampa med extra batterier
- Stearinljus, värmeljus och tändstickor
- Varma kläder och filtar
- Brandsläckare/brandfilt
Läs mer om värme, ljus och hur du skyddar dig mot brand här...

Information
- Radio med batteri
- Telefonlista på papper med viktiga nummer
Läs mer om hur du håller dig informerad vid kris...

Övrigt
- Husapotek med det viktigaste för dig
- Hygienartiklar
- Kontanter
- Under krisen
- Använd public service kanaler i första hand såsom Sveriges Television (svt) och Sveriges Radio (SR).
- Försök att värdera den information du läser på andra sidor på Internet, allt är inte sanning.
- Tänk på att om det blir strömavbrott slås internet ut. Då kan bilradion ändå fungera som en informationskälla.
- Håll koll på Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).
- Läs på kommunens webbplats för att hålla dig uppdaterad.

Att larma
När en nödsituation uppstår som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis så ska du alltid ringa larmnumret 112. Gäller ditt samtal inte en nödsituation kan du vända dig till särskilda servicenummer. Respektera nödnumret 112 – ring inte 112 annat än i akuta nödsituationer.

Räddningstjänsten (ej vid akuta situationer)
Räddningstjänsten Östra Götaland, 010-480 40 00

​Polisens direktnummer 114 14 (ej vid akuta situationer)
Det nationella numret till din närmaste polismyndighet är 114 14. Hit ringer du om du exempelvis vill göra en polisanmälan, ge polisen tips och råd, ställa frågor om pass, tillstånd, öppettider eller liknande. Numret ska alltså inte användas vid akuta situationer.

Informationsnummer 113 13
Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna upplysningar till. Informationsnummer 113 13 är inget nummer som ska användas vid akuta behov eller hjälp utan då ska larmnummer 112 användas.

Sjukvårdsupplysning dygnet runt 1177
Ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt. Telefonsjuksköterskorna svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Vid akuta situationer gäller nödnumret 112 över hela landet.

När det inte är lika bråttom:
- Läkemedelsupplysning, helgfria vardagar klockan 08.00–20.00, 0771-46 70 10
- BRIS – Barnens hjälptelefon, 116 111
- Giftinformation, 010-456 67 00
- Polisen, 114 14
- Sjukvårdsrådgivning för abonnenter med texttelefon, 020-330 000
- Jourhavande medmänniska/Röda Korset, alla dagar klockan 14.00-22.00, 0771-900 800
- Sociala jouren,
- Präst, Svenska kyrkan