Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Fonder, Stiftelser och Stipendier / Stiftelsen Per-Olof och Gerda Grönbergs fond

Stiftelsen Per-Olof och Gerda Grönbergs fond

Sist socialförvaltningen hade utdelningsbart belopp var under 2016.

På grund av den låga avkastningen har fonden inga pengar att dela ut.

Ansökan om permutation av fonden är överlämnad till Länsstyrelsen.

Förvaltare

Socialnämnden

Ändamål

Nio tiondelar av nettoavkastningen utdelas till behövande personer med hemortsrätt i Söderköping, varvid medlen ej får användas till ändamål av natur att skola betalas med skattemedel.