Kommun och Politik

Fyrverkerier

Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler som innebär att man inte längre får använda raketer med styrpinne utan utbildning och tillstånd. Förändringen är ett led i att minska personskadorna som är kopplade till fyrverkerier.

För att använda explosiva varor behövs tillstånd från kommunen och i vissa fall även från polisen.

Läs mer om detta på MSB's webbplats
Läs även vilka typer av explosiva varor som får användas utan tillstånd på länken. 

Du behöver också ta hänsyn till de lokala ordningsföreskrifter för Söderköpings kommun:

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

§ 20 (Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Söderköpings kommun)

Tillstånd av polismyndigheten krävs vid alla tidpunkter för att använda pyrotekniska varor inom det område av Söderköpings tätort som begränsas av:

I norr: Göta kanal

I öster: Tingshusgatan och dess förlängning norrut till Göta kanal, Storån mellan Tingshusgatan och gångbron vid Söderköpings Brunn och gångvägen söderut från Söderköpings Brunn till Erik Dahlbergsgatan (E22).

I Söder: Erik Dahlbergsgatan (E22)

I väster: Breda Gränd och dess förlängning norrut till Göta kanal, Ågatan mellan Breda Gränd och Vintervadsplatsen, Kvarnvägen och dess förlängning söderut till Erik Dahlbergsgatan (E22).

Tillstånd ska även sökas för användning av pyrotekniska varor inom ett avstånd av 100 meter från vårdboendena Aspgården, Birkagården, Blå Porten, Dalgården, Gläntan, Skogshem, Stenbrinken, Tallgården, Vänsögården och Älgstigen.

För övriga tätorter, det vill säga, Mogata, Västra Husby och Östra Ryd samt övriga delar av Söderköpings stad, erfordras tillstånd vid alla tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan klockan 17.00 och påföljande dag klockan 01.00.

Här följer MSB's råd för ett säkrare fyrverkeri:

Här hittar du 10 råd för ett säkrare fyrverkeri. (Du måste vara minst 18 år för att få köpa och hantera utomhusfyrverkerier).

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

  4. Rigga upp pjäsen enligt bruksanvisningen.

  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

  6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

  7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen.

  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.

  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.