Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Grannsamverkan

Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, Polisen och kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt senaste utvärderingen av metoden, från Malmö högskola, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde med metoden.

Här hittar du mer information om metoden och hur du startar Grannsamverkan. Du kan också läsa mer om Grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se

 • Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet.

  De boende utbildas av Polisen eller kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen och kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

  Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

  1. Vaksamhet
   Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
  2. Om du är bortrest
   Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar
  3. Värdesaker
   Förvara värdesaker på ett betryggande sätt
  4. Förebyggande åtgärder
   Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se
 • Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott.

  Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Söderköpings kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.