Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Avfall & Återvinning / Hämtning av hushållsavfall / Frågor och svar om sophämtning

Frågor och svar om sophämtning

Sophämtning vintertid

 • Kan jag få extra hämtning?

  Ibland går det inte att tömma tunnan vid ordinarie hämtningsstillfälle för att vägen är svårframkomlig på grund av halka eller bristfällig snöröjning. 

  Blir det fullt i tunnan rekommenderar vi dig att samla de sopor som inte får plats i säckar. Märk säckarna med information om innehåll. Ställ ut säckarna så tar vi med dem vid nästa hämtningstillfälle som vägen är farbar igen. Dessa säckar kostar inget extra.

  Extra hämtning mot kostnad

  I våra hämtningsscheman finns inte möjlighet att lägga in extra hämtningar. Om du vill beställa en extra hämtning behöver du bekosta det själv då vi måste boka det utöver det ordinarie hämtningsschemat. Kostnaden för extra hämtning görs enligt gällande taxa.

  Taxor och avgifter för renhållning och VA

   

 • Avdrag på faktura görs enbart i de fall där vi missat hämtningar och vägen har varit farbar.

  Avdrag på faktura görs enbart i de fall där vi gjort fel, till exempel missat en hämtning. Vi gör inte avdrag när vi försökt att tömma men inte kunnat utföra vårt uppdrag, till exempel på grund av bristfällig snöröjning eller att vägarna inte varit sandade. Det gäller även om du som fastighetsägare har skött din del av vägen men vägen fram till din enskilda väg inte är framkomlig.

 • Om du inte har fått din tunna tömd vid två tillfällen efter varandra, kontakta vår kundtjänst. Vi kan ha en dialog och se om det går att hitta en lösning.

  Kontaktuppgifter till kundtjänst

  Här finns kontaktuppgifter till kundtjänst

 • Vintertid kan dåligt snöröjda vägar och halka gör att sopbilen får svårt att ta sig fram och kan fastna på vägar där andra bilar tar sig fram.

  En sopbil väger mycket och börjar den glida finns det inget som kan stoppa den. Våra chaufförer har både ansvar och rättigheten att bedöma om vägen är säker att köra på. Bedömningen görs från fall till fall. 

  Svårt att komma loss

  Sopbilar måste stanna vid varje soptunna, ofta ganska långt ut till höger för att nå tunnan. Om vägen är moddig, spårig, dåligt plogad eller bara sandad i mitten är risken stor att sopbilen fastnar när den ska åka igen.