Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Avfall & Återvinning / Hämtning av hushållsavfall / Frågor och svar om sophämtning / Vad kan jag lämna i boxen som följer med fyrfackstunnorna?

Vad kan jag lämna i boxen som följer med flerfackstunnorna?

I boxen med rött lock lägger du småbatterier i ett fack och ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor) i det andra facket.

I boxen har vi ingen möjlighet att ta emot småel, till exempel uttjänta mobiltelefoner eller solcellsarmaturer. Lämna istället ditt elavfall till återvinningscentralen Hjälmsborg eller i Samlaren som finns på Stinsen och Skärgårdsbyn Mon.

När boxen behöver tömmas, häng ut den på tunna 1 inför hämtningsdagen. Förvara boxen inomhus eller på annat lämpligt ställe mellan tömningarna. Det underlättar för chaufför vid tömning och minskar risken att den blåser bort eller försvinner.