Bostad och Miljö

Lantbruk

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för miljötillsynen på alla lantbruk i kommunen, både djurhållande gårdar och de med enbart växtodling.

Djurskyddstillsynen ansvarar Länsstyrelsen för.

Läs mer om lagar och regler som gäller för lantbruk