Bostad och Miljö

Rökfria miljöer

Sedan den 1 juli 2019 har rökning förbjudits i flera miljöer i och med den nya tobakslagen som trädde i kraft. Rökförbud gäller i alla offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde, både inomhus och utomhus. Lagstiftningen är till för att främja en mer hälsosam miljö och minskar exponeringen av rökning för unga.

Exempel på platser som omfattas av rökförbudet är:
• Områden för barnomsorg och skolverksamhet,
• Platser för resenärer av kollektivtrafik, både utrymmen och gångbanor inomhus såväl som utomhus,
• På lekplatser som är tillgängliga för allmänheten,
• Inhägnade platser som främst är avsedda för idrottsutövning (gäller även när de används i andra syften som t ex konsert eller marknad),
• Föreningslokaler och gemensamhetslokaler,
• Entréer och lokaler med tillträde för allmänheten, till exempel köpcentrum, restauranger, vårdmottagningar eller expeditioner.

Det som räknas in i rökförbudet är inte bara rökning, upphettning och inhalering av tobak. Även användandet av elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och njutningsmedel utan tobak till exempel rökning av vattenpipa.

Ansvar
Den som äger eller hyr utrymmet, inomhus såväl som utomhus, ansvarar för att lagstiftningen följs. Det innebär att till exempel en ägare av en restaurang är ansvarig att informera om att det är en rökfri miljö och ta bort eventuella askkoppar och liknande. Det är också ägaren som är ansvarig för att påtala om lagstiftningen inte följs, åtgärdas det inte får ägaren avhysa personen.

Vid problem kan ansvarig be om hjälp från polis eller ordningsvakter om lagstiftningen inte följs. Skulle privatperson störas av rökning på rökfri plats så ska ansvarig kontaktas, om ingen åtgärd görs kan tillsynsmyndighet kontaktas. Tillsynsmyndigheten är samhällsbyggnadsnämnden/miljö- och byggnämnden.